Zateplení střech a podkroví

Zateplení střechy nebo stropu je u starších rodinných domů nejlevnější a zároveň nejrychleji návratnou investicí. Omezení ztrát je přitom velmi významné.

Výhoda kterou foukaná izolace (ať je to celulózová izolace climatizer Plus nebo minerální izolace Isover) přináší je, že při foukání vzniká kompaktní vrstva. To znamená, že když si koupíte ve stavebninách deskovou izolaci a nesložíte ji alespoň ve dvou vrstvách a nezaděláte každou štěrbinu, což je vždycky problém, ztrácí izolace účinnost.

Zateplení šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového vyplnění foukanou izolací

Do optimálně připravené konstrukce lze tepelnou izo­laci nafoukat za zvýšené objemové hmotnosti s přepl­něním. Použitá objemová hmotnost se zvyšuje od 35 kg/m3 postupně dle sklonu izolované konstrukce.

 

U kolmých stěn a příček sé pak pohybuje okolo 60 — 65 kg/m3. Změnu objemové hmotnosti je možné snadno ovlivnit regulací aplikačního stroje, který trva­le udržuje nastavené parametry a tím i kvalitu prová­děné práce. Nejčastěji se konstrukce piní z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutiny. Další metodou je vyplňování konstrukce předvrtaným otvo­rem o průměru cca 8 cm.

Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětrávaných střech metodou suché aplikace

 

Dvoupláštové střechy s větranou vzduchovou meze- mu napojenou na vnější prostředí, mají takto zajištěno odvádění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává difuzí z interiéru. Správná funkce střechy závisí na vhodném rozmístění a velikosti odvětráva­cích otvorů, zajišfujicích přivádění a odvádění vzdu­chu z větrací mezery.

Nevýhody tohoto střešního pláš­tě spočívají zejména v nedostatečné dimenzované tepelné izolaci a špatné funkci odvětrávání. Jsou opravitelné u starších objektů klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Lze však snadno řešit v rámci aplikace foukané izolace CLIMATIZER PLUS.

        

 

Při dodatečném zateplování menších pultových střech často postačuje zvět­šit a vyčistit původní atikové větrací otvory, pokud jsou vhodně rozmístěny.

 


Naopak při dodatečném zateplování velkých plochých motýlkových střech s úžlabím je nutné vyčistit původní atikové větrací otvory a zároveň doplnit odvětrání o nové, vhodné rozmístěné hlavice.

 

Teplo se chová stejně jako voda, najde si slabé místo a uteče. Samozřejmě všechno není jenom v izolaci, ale i v lidech, které izolaci aplikují. Moje výhoda je, že foukanou izolací se zabývám od roku 1994 a sám si jí aplikuji. Pokud byste chtěli vědět více, zavolejte mi, rád Vám poradím.

© Všechna práva vyhrazena Čechura izolace - foukaná izolace, partneři

webdesign Antstudio.cz