Dřevostavby

CLIMATIZER PLUS má podobné chování a vlastnosti jako dřevo

CLIMATIZER PLUS je ve své podstatě vyráběn na základě vlákna původně získaného ze dřeva.  Při použití jako foukaná izolace s těmito vlastnostmi se jeho výhody v kombinaci s dřevěnými kon­strukcemi naplno projeví. Pro svůj nízký difuzní odpor, podobné chování z hlediska vlhkosti, jako u dřeva a vynikající tepelné izolační vlastnosti je velmi oblíben jak v historických stavbách, tak i u novostaveb budova­ných zcela moderními výrobními postupy nebo staveb prefabrikovaných.


Aplikace foukané izolace CLIMATIZER PLUS u dřevostaveb

Aplikace v historických stavbách jsou obvykle prová­děny do stropních konstrukcí. Velmi osvědčenou je však rovněž mírně zvlhčená aplikace pří zateplení kleneb. Izolace v požadované tloušťce přilne a zůstane trvale V jednolité vrstvě bez nebezpečí sesuvu a přitom je stále difúzně zcela otevřená.

V nové výstavbě při aplikaci do dřevostaveb je možné postupovat dvěma způsoby:

  • plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě
  • dovézt prefabrikované konstrukce vyráběné v továrně

Plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě

Tento způsob přináší z hlediska spotřeby materiálu úsporu, protože je možné aplikovat dle potřeby každé jednotlivé kon­strukce a jejího sklonu. Navíc je možné izolovat i drob­né detaily vzniklé při montáži.

Dovézt prefabrikované konstrukce plněné již v továrně

Při tomto způsobu aplikace je však nutné užívat objemové hmotnosti 65 — 70 kg /m3, aby nedošlo v průběhu transportu k sesednutí a vzniku tepelného mostu. Výhoda tovární práce je tak mírně kompenzována nevýhodou vyšší spotřeby a nutností vysoké technologické kázně.

Parobrzdy namísto parotěsných zábran

Pro využití všech předností CLIMATIZERU PLUS v těchto stavbách je dnes možné navrhnout difúzně otevřené konstrukční skladby. Parobrzdy namísto parotěsných zábran ze strany interiéru plní dostateč­ně potřebnou funkci a přitom je zachována příjemná schopnost celulózy vyrovnávat vlhkostní výkyvy v obytných prostorách. Zároveň je touto kombinací dokonale řešena spárová neprůvzdušnost konstrukce.

Rozšířené možnosti plnění CLIMATIZEREM PLUS za pomoci koncovek X JET

Za pomoci aplikačních koncovek X JET, které umožňují bezprašný odvod dopravního vzduchu, je možné plnit rovněž příčky tvořené sádrokartonem, obvodové konstrukce domů i stropy. Výhodou je možnost aplikace jedním otvorem do úseků o šířce až 80 cm a výšce do 3,2 m. U vyšších kon­strukcí je třeba vytvořit vodorovný pře­děl. Naplno se projeví akustické před­nosti takto vyplněných stěn.

© Všechna práva vyhrazena Čechura izolace - foukaná izolace, partneři

webdesign Antstudio.cz